Проектантска група „МАКИР“ е създадена през 2005 година и развива своята дейност в областта на инвестиционното проектиране, устройствено планиране. Използвайки дългогодишният си опит и стремейки се да удовлетворим максимално изискваният на своите клиенти и възложители, ние предлагаме цялостно и отчасти проучване и проектиране на всякакъв вид обекти - сгради с различно предназначение, съоръжения и оборудване чрез осигуряване на високо качество на предлаганите услуги.

Фирмата прилага система за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2008 / БДС EN ISO 9001:2008 с област на приложение в Инвестиционното проектиране, авторски надзор, устройствено планиране.