Макир П предлага широка гама услуги в сферата на:  • Инвестиционно проектиране
  • Авторски надзор
  • Устройствено планиране
  • Изработване на експертни оценки
  • Осъществяване на технически и инвеститорски контрол и експертизи
  • Консултации