• Катодна защита
  • Защита от мълнии
  • Защита от поражения от електрически ток за обекти със специално предназначение
  • Автоматизация на отделни съоръжения и цели предприятия
  • BMS