Investment design, Urban planning
Проектантска група "МАКИР" развива своята дейност в областта на инвестиционното проектиране. Използвайки дългогодишния си опит и стремейки се да удовлетворим максимално изискванията на своите клиенти, ние предлагаме цялостно и отчасти ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ на следните видове обекти:


  • жилищни сгради и обществени сгради, административно-битови сгради, заведения за обществено хранене, магазини, производствени сгради, работилници, открити и закрити складове, хотели, паркинги, подземни гаражи
  • бензиностанции, газстанции, газстанции за компресиран природен газ - метанстанции, бутилкови инсталации, котелни на газ, пълначни за пропан бутан, авто и ЖП разтоварища
  • трафопостове, разпределителни уредби 20kV, ретрофит, мачтови трафопостове, възлови станции, разпределителни табла и табла за управление - реконструкция и оптимизация, компенсиране на реактивна електроенергия
  • въздушни и кабелни линии СрН, въздушни и кабелни линии НН, кабелни линии ВН, тръбни канални мрежи, въздушно-кабелни преходи, изместване на въздушни и кабелни линии СрН и НН, реконструкции
  • помпени станции, пречиствателни станции, абонатни станции резервни източници на електрозахранване - UPS, дизелови електроагрегати, АВР
  • водни електрически централи, фотоволтаични централи, вятърни централи, алтернативни източници за производство на електроенергия
  • улично осветление, художествено осветление, изкуствено осветление на открити и закрити площи, басейни, фонтани, катодна защита, защита от мълнии и поражения от електрически ток
  • идейни проекти, схеми към ПУП ПРЗ, оценки, становища, авторски надзор, специални електрически инсталации на взриво- и пожароопасни обекти, автоматизация на отделни съоръжения и цели предприятия
  • заснемане на съществуващи електрически инсталации, оценка на съответствието им с действащите в страната стандарти и нормативна уредба, консултации
{modal html=
МАКИР ВИ ЧЕСТИТИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА МНОГО ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И КЪСМЕТ ПРЕЗ НОВАТА 2016 Г.
|title=Happy New Year 2016!|open=1|autoclose=10000}{/modal}